CC Sant Francesc d'Assís de Ferreries

CC Sant Francesc d'Assís Ferreries

Centre d'Educació Infantil, Educació Primària i ESO

Medi Ambient

Des de fa molts anys la nostra escola ha tingut interès i preocupació per donar a conèixer al nostre alumnat, de manera activa i participativa, el medi ambient, la seva importància en la qualitat de vida i el respecte que li hem de tenir.
Per tot açò, s'ha creat una Comissió Mediambiental per treballar de forma més sistemàtica aquest tema.
Així per aquest curs hem proposat aquests objectius:

  1. Despertar l’interès de l’alumnat per la natura i el medi ambient i, augmentar-ne els vincles.
  2. Presentar un desenvolupament sostenible en les seves tres vessants: ecològica, econòmica i social.
  3. Fomentar l’adopció d’una visió activa i creadora de l’entorn, amb l’objectiu que l’alumnat es senti part del món, de la natura i del medi ambient; no un simple espectador sinó un protagonista actiu, fent que s’adoni de la importància del seu ”granet d’arena” per salvaguardar el planeta de possibles agressions presents i futures.
  4. Treballar conjuntament amb tota la Comunitat Educativa de Ferreries per compartir idees, necessitats, recursos i bones pràctiques.
  5. Aprendre a valorar el paisatge natural i tradicional de les Illes Balears
  6. Estudiar l'entorn proper al centre, i fomentar-ne el coneixement, l’estima i el respecte.
  7. Reduir o eliminar el consum de productes que empram quotidianament: embolcalls dels berenars, paper d’alumini, bricks, bosses de plàstic, paper... a l’escola i a casa.
  8. Tenir cura de les instal.lacions i equipaments del nostre entorn més immediat, dins i fora del centre.
  9. Potenciar i divulgar hàbits alimentaris, físics i sanitaris que millorin la qualitat de vida individual i col.lectiva: berenars i altres menjars més saludables, mobilitat sostenible…

A la revista trimestral Missatger informarem de les activitats més destacades portades a terme per aquesta comissió.