CC Sant Francesc d'Assís de Ferreries

CC Sant Francesc d'Assís Ferreries

Centre d'Educació Infantil, Educació Primària i ESO

Què és l'AMPA?

Des de sempre l’Associació de Mares i Pares (AMPA) d’aquest centre ha estat molt present en la vida de l’escola i li ha donat i dóna un caràcter identificatiu al CC Sant Francesc d’Assís.
Com a pares, som els primers responsables de l’educació dels nostres fills, i a través de la nostra Associació hem esdevingut membres de la Comunitat Educativa i participam activament del dia a dia a l’escola.
Les nostres funcions són múltiples i variades i denoten la clara implicació amb la línia i el caràcter propi del col·legi. Ens reunim dues vegades a l’any en Assemblea Ordinària i disposam d’uns estatuts propis.

La Junta directiva de l’AMPA col•labora estretament en la tasca educativa del centre, motiu pel qual cada primer dimarts de mes es reuneix amb la Direcció de l’escola per a aportar el nostre punt de vista com a membres de la Comunitat Educativa i com a primers implicats en la formació integral dels nostres fills.
En aquestes reunions també s’activen i revisen les diverses accions que es realitzen a dintre de les comissions de treball.
Per a participar activament en el dia a dia del centre fomentam la figura de delegats de curs que ens permet de crear un enllaç entre pares i professors.
La formació com a pares i mares és essencial. Les escoles de pares ens donen l’oportunitat d’exposar els nostres dubtes, de contrastar opinions, d’ampliar la nostra visió i enriquir el nostre ésser pares.
També ens prenem el manteniment i neteja del centre com una cosa nostra, hi col•laboram activament programant unes jornades de neteja general abans d’iniciar-se el nou curs.
Organitzam així mateix una sèrie d’activitats que fomenten la convivència i afavoreixen una relació més propera amb tots els membres de la Comunitat Educativa, com són l’excursió anual, l’exposició de treballs i murals informatius durant la “Primavera Cultural”, la participació en la preparació dels festivals de Secundària, fi de curs i Nadal,...
També ens responsabilitzam de les Activitats Extraescolars del centre.
I en les diades especials ens feim sempre presents i disposats a donar una má d’ajuda: Dia de Sant Francesc, la bunyolada de Tots Sants, Sant Antoni, el carnestoltes,...
Us animam a tots a participar, en la mesura de les vostres possibilitats, en la vida del centre a partir d’alguna de les accions esmentades. Així mateix agrairem que ens feu arribar les vostres aportacions i suggeriments per seguir creixent com a Comunitat Educativa.