POLITICA DE PRIVACITAT WEB SANT FRANCESC D’ASSIS – FERRERIES

 

El COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS està especialment sensibilitzat en la protecció de les dades dels USUARIS dels serveis als que s’accedeix a través de la seva web. Mitjançant la present Política de Privacitat, el COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS informa als USUARIS del lloc web: www.sfassisf.com del tractament i usos als quals es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en el web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

 

Aquest web intenta complir amb el nostre incessant esforç per a la millora de l’activitat educativa del COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS i estar a l’avantguarda en l’ús de les noves tecnologies. 

 

En compliment del que es disposa a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es fa constar que aquest lloc web correspon a:

 

Entitat: COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSIS 

CIF: R0700538B

Domicilio Fiscal: Carrer Pare Huguet, 11

Correu electrònic: sfassisf@planalfa.es

Telefono: 971 37 31 90

 

Tota la informació que es mostra en aquest lloc web (d’ara endavant web) està subjecta a un Copyright i condicions d’ús i a les normes aplicables en matèria de Protecció de Dades Personals.

 

 

COPYRIGHT I CONDICIONS D’ÚS

 

Tots els continguts d’aquest web són propietat del COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS i només podran ser utilitzats per a ús personal sense finalitats comercials, sent la finalitat d’aquest web la de servir com a plataforma informativa sobre el Centre Educatiu, dels estudis implantats i d’altres activitats desenvolupades pel mateix.

 

L’accés a aquest web no atorga a l’usuari dret, ni titularitat alguna sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts d’aquest. El COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS és titular en exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els diferents textos, fotos i imatges que es mostren en aquest web.

 

No es podrà explorar, reproduir, distribuir, re-adreçar, modificar, comunicar públicament, cedir o transformar cap dels continguts d’aquest web sense l’autorització prèvia del COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS.

 

El COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS queda exonerada de tota utilització fora de les condicions d’ús indicades anteriorment.

 

Per tot això, el COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS es reserva el dret d’actuar contra tot aquell que estigui infringint els seus drets de propietat intel·lectual/industrial o realitzin un ús no autoritzat de qualsevol dels continguts del web www.sfassisf.com

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comunicam que:

 

* En la seva qualitat de propietari, el responsable d’aquest WEB –www.sfassisf.com- és el COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS.

 

 

 

* Les diferents imatges i dades personals de menors publicats en aquest web han estat recaptats amb el consentiment i autorització del pare/mare o tutor amb l’única finalitat de servir com a plataforma informativa sobre el Centre Educatiu COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS dels estudis implantats i d’altres activitats desenvolupades pel mateix.

 

* Les dades de caràcter personal que ens faciliti a través dels diferents formularis d’aquest web o a través del correu electrònic passaran a formar part d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, la titularitat del qual i responsabilitat correspon al COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS.

 

* La finalitat de les dades recollides en aquest web a través dels formularis o correu electrònic, seran per poder atendre i gestionar les seves preguntes o suggeriments, així com per mantenir-lo informat (a través del correu electrònic o mitjà electrònic equivalent) de tots aquells serveis i activitats del COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS que estimem puguin ser del seu interès.

 

* El COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS no cedirà, ni comunicarà les seves dades a tercers excepte aquelles que siguin autoritzades per la Llei.

 

D’acord amb la legislació vigent, totes les persones implicades tenen el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, així com manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus d’informació mitjançant carta a l’adreça social del col·legi.

 

El COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que es pugui tenir perfecte coneixement del seu contingut.

 

 

Ús de GALETES i del fitxer d’activitat  

 

El prestador pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar galetes quan un usuari navega pel lloc web. Les galetes son fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

 

Les galetes utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

 

Mitjançant l’ús de les galetes resulta possible que el servidor on es troba el web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. S’utilitzen també per a mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i número d’entrades.

 

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de galetes i per impedir la instal·lació en el seu equip. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 

Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les galetes enviades pel lloc web, o el tercer que actua en el seu nom, sense perjudici de que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cada un dels serveis de la que la prestació requereixi el previ registre o “login”.

Les galetes utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les galetes per a recollir informació de caràcter personal

 
 

ADRECES IP

 

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb finalitat estadística que permeten conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

SEGURETAT

 

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, tals com firewalls, procediment de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquesta finalitat, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia...) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (https://...), de tal forma que cap tercer tengui accés a la informació transmesa via electrònica.